Mūsų lankomas būrelis Emociukai

Būrelių yra įvairių. Kuo būrelis mažiau girdėtas, kuo kurybingesnė jo mokytoja tuo geriau, o būtent toks yra būrelis Emociukai, kurį lanko mūsų vaikų dienos centrų lankytojai. Jo vadovė Nijolė Forman yra ne tik aktorė, bet turi puikius muzikinius gabumus, lakią vaizduotę ir uždegančią fantaziją.

 

O kurgi tai galima panaudoti geriau, ne mokantis naudingų dalykų? Mokytoja, pasitelkdama fantaziją ir įvairias priemones – muziką, dramą, piešimą, aktorinius judesius ir technikas moko svarbių dalykų – patriotiškumo, saugaus elgesio įvairiose situacijose, svarbių kiekvienam lietuviui datų, paleisti šiuo karantininiu laikotarpiu užgulusias slogias nuotaikas ir emocijas.

 

Ačiū mokytojai ir vadovei Nijolei Forman už galimybę lankyti jos šaunų „Emociukų“ būrelį!