Kukli mamos diena

Kiekvienais metais viena iš labai laukiamų švenčių pavasarį yra mamos diena. Kiekvieną kartą kai jos laukiame darome gražiausius darbelius joms, mokomės daineles ir eilėraščius, o jai priartėjus surengiame šventę su gražiomis staigmenomis su mūsų pasirodymu mamoms. Šiemet šios džiaugsmingos šventės neturėjome, tačiau nepamiršome mamų pasveikinti žodžiu, su tėvelių ar vyresnių brolių ir sesių pagalba nupirktomis gėlėmis bei pasinaudojome tuo ką turime – vis dar vykstančios internetinės parodos “Katino dienos” sukurtu darbeliu ar meniniu pasirodymu. Galiausiai – svarbiausia ne didelės šventės ar gausus stalas, o glaudus ryšys su mama ar globėja, kuri pavaduoja mamą.