Naujienos

Stovykla su vaikų krikščionišku centru

Plėsdami savo vaikų dienos centro vaikų akiratį ieškome įvairių naudingų partnerysčių. Viena tokių - kartu su vaikų krikščionišku centru. Visą savaitę, kiekvieną dieną su vaikais turėjome prasmingo užimtumo veiklas, kurios ugdo vaikų krikščioniškas vertybes. Mūsų vaikų dienos centro vaikams ši stovykla buvo itin aktuali - socialinių įgūdžių stokojančiose šeimose religiniai, doroviniai, kultūriniai ir etiketo aspektai dažniausiai būna pamiršti. Iš praktikos žinome - vaikai geriausiai mokosi iš kitų vaikų, tad ši stovykla mūsų globojamiems vaikams buvo itin naudinga!