Naujienos

Maldos už Lietuvą diena
Maldos už Lietuvą diena

Mūsų partneris Vladimiras Jarmalo pakvietė mus dalyvauti į savo pirmą kartą Lietuvoje organizuojamą nacionalinę maldos už Lietuvą dieną. Į šį renginį buvo pakviestos dalyvauti visos krikščioniškos bedruomenės, veikiančios Lietuvoje. Pertraukos metu buvo skatinamas skirtingų bendruomenių atstovų aktyvus bendravimas taip mažinant susiskaldymą tarp jų, ugdant jų draugystę. Vyravo šilta, nuoširdi atmosfera, net įpratai renginiuose griežtoki apsauginiai buvo išskirtinai paslaugūs. Meldėmės už pagrindinius Lietuvos skaudulius: nedarnias šeimas, už vaikus, už skurdo mažėjimą, už išlaisvinimą nuo priklausomybių, už emigrantus, už Lietuvos valdžią, už Lietuvos vienybę.

 

Vaikais buvo pasirūpinta – jiems buvo organizuotas spektaklis, krikščioniško vaikų choro „Valio“ koncertas, žaidimai, užsiėmimai renginio gale išdalintos dovanėlės.

 

Pertraukos metu visiems maldos dienos dalyviams buvo suorganizuotos vaišės. Renginio organizatoriai pasirūpino ir mažiau galimybių turinčiais kituose miestuose gyvenančiai maldos dienos dalyviais – jiems suorganizavo nemokamą transportą.

 

Renginyje atliko kūrinius Vytautas Juozapaitis, Vaidas Vyšniauskas, Judita Leitaitė ir kiti atlikėjai. Sveikinimo žodį tarė Vilniaus meras Remigijus Šimašius ir kiti valdžios atstovai. Dalį maldų pravedė įvairių konfesijų vyskupai ir aukšti dvasininkai ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Latvijos, Estijos, Baltarusijos ir kitų.

 

Maldos dienos pagrindinis akcentas – pasaulyje garsaus evangelisto David Hathaway pamokslas, kuriame jis kvietė į kiekvieną esantį šalia žiūrėti ne kaip į priešą o kaip į klystantį brolį, nelaikyti pykčio, kalbėti, atleisti. Itin daug dėmėsio savo pamoksle skyrė nuteistųjų vargui įkalinimo įstaigose ir kaip jiems kiekvienas mūsų galime padėti – nesmerkti dėl praeityje padarytų klaidų, paviesti jungtis į bendruomenes kad negrįžtų į įkalinimo įstaigas. Sakydamas pamokslą jis rėmėsi Mato evangelijos 25 skyriaus 35 eilute:  „34 Ir tars karalius stovintiems dešinėje: 'Ateikite, mano Tėvo palaimintieji, paveldėkite nuo pasaulio sukūrimo jums paruoštą karalystę! 35 Nes aš buvau išalkęs, ir jūs mane pavalgydinote, buvau ištroškęs, ir mane pagirdėte, buvau keleivis, ir mane priglaudėte, 36 buvau nuogas – mane aprengėte, ligonis – mane aplankėte, kalinys – atėjote pas mane'. 37 Tuomet teisieji klaus: 'Viešpatie, kada gi mes tave matėme alkaną ir pavalgydinome, trokštantį ir pagirdėme? 38 Kada gi mes matėme tave keliaujantį ir priglaudėme ar nuogą ir aprengėme? 39 Kada gi matėme tave sergantį ar kalinį ir aplankėme?' 40 Ir atsakys jiems karalius: 'Iš tiesų sakau jums, kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, man padarėte'.“

 

Teigiama atmosfera reginyje, žmonių draugiškumas mums paliko įspūdį. Dėkojame organizatoriams už turiningai praleistą dieną, linkime jiems sveikatos, stiprybės ir nepristigti jėgų organizuojant panašų renginį ir ateinantį gruodį.