Naujienos

Kaip mūsų vadovai dalinosi dvasine tvirtybe su tais, kuriems jos reikia
Kaip mūsų vadovai dalinosi dvasine tvirtybe su tais, kuriems jos reikia

Jau tradiciniu tapęs Lietuvos Kalėjimų Kapelionų asociacijos renginys "Naujas gyvenimas Kristuje" siekia suvienyti tikėjimo lyderius, įkalinimo įstaigų darbuotoju, buvusius bei esamus kalinius ir jų artimuosius. Tikėjimo lyderiai - Kapelionai, jų asistentai ir pagalbininkai šioje sąjungoje skatina savitarpio supratimą, ugdo viltį, tobulina žmogiškajį elgesį. Įkalinimo įstaigų darbuotojai šioje sajungoje atlieka įstatymų vykdytojų pareigą, tačiau taip pat jiems reikalinga viltis ir pagalba susikalbant su įkalintaisiais bei buvusiais kaliniais, kuriuos kartais išgirsti ir suprasti yra labai sunku. Kaliniai, buvę kaliniai ir jų artimieji dažnai yra pavargę gyvenimo kelyje, klystantys ir smerkiami šioje sąjungoje stiprinami ir ugdomi tam, kad neatsidurtų priešpriešoje su visuomene, kas ir lemia jų kelią į įkalinimo įstaigas.

Šiame prasmingame renginyje taip pat dalyvavo ir mūsų labdaros ir paramos centro vadovai Alma ir Jonas Baltrušaičiai, kurie renginio metu negailėjo laiko ir jėgų dalindamiesi savo patirtimi įveikiant įvairius sunkumus ir kaip ieškoti vilties remiantis Kristumi. Šeštadienį vykusiame renginyje dalyvavo ir po darbo laiko nepagailėjusi kalėjimų departamento direktorė Živilė Mikėnaitė, kuri ne darbinėje aplinkoje bendravo su buvusiais kaliniais ir jų šeimos nariais. Tikimasi, kad sukurtas žmogiškasis ryšys padės buvusiems kaliniams suprasti savo elgesio pasekmes, kalėjimų departamento darbuotojų pareigas ir tikėjimo svarbą kasdieninėse veiklose.

Po renginio buvo vaišinamasi picomis. Keletą akimirkų iš šio renginio galite pamatyti toliau pateiktose nuotraukose.