Naujienos

Kaip mes ugdome vaikus...
Kaip mes ugdome vaikus...

Labai džiaugiamės savo bendradarbiavimu su žinomu rašytoju Edmundu Malūku, kuris parašė knygą Vytauto žemė. Iš šio bendradarbiavimo gimė graži idėja suorganizuoti knygos pristatymą savivaldybėje, kuriame dalyvavo vaikai ir Kauno inteligentija. Vaikai turėjo galimybę mokytis kultūringai leisti laisvalaikį, gilinti žinias apie Lietuvos ir Europos istoriją, ugdytis kūrybiškumą. Už tai norim tarti ir tariam didelį "AČIŪ!" Kauno miesto savivaldybei ir rašytojui Edmundui Malūkui!