Mūsų veikla

Fondas įsteigas 2005 m.

 

Labdaros ir paramos fondas "Alfa-1" yra pelno nesiekianti organizacija, kurios pagrindinis tikslas – pedagoginis – teikti humanitarines, socialines, psichologines, kultūrines paslaugas šeimoms, vaikams, bei žmonėms iš socialiai pažeidžiamos aplinkos – tai krizes ir sunkumus patiriančios, socialinių įgūdžių stokojančios šeimos, įkalinimo įstaigose atsidūrę žmonės, vieniši seneliai, neįgalieji.

 

Įgyvendinant įstatuose numatytus veiklos tikslus fondas nuo pat įsteigimo vykdo:

  1. Vaikų dienos centrų projektus. Šiuo metu veikia 2 vaikų dienos centrai Kauno mieste – „Antrieji namai - Viltis“, esantis adresu Vytauto pr. 71, bei „Šviesa vaikui“ esantis adresu V. Krėvės pr. 49a. Šių projektų veiklos – kompleksinės socialinės paslaugos vaikui ir šeimai, kasdieninio užimtumo organizavimas – pagalba ir konsultavimas ruošiant pamokas, socialinių vertybių įgūdžių formavimas, užsiėmimai pagal pomėgius, kultūriniai renginiai, išvykos, stovyklos, šventės. Šioje srityje šiuo metu dirba 3 darbuotojai ir 4 savanoriai. Finansuoja – socialinės apsaugos ir darbo ministerija, taip pat – partneriai, savanoriai, bei geros valios žmonės.
  2. Fondas taip pat jau 4 metai bendradarbiauja su Kauno miesto savivaldybe, teikdamas socialines ir palaikymo paslaugas socialinių įgūdžių stokojančioms šeimoms su vaikais. Šiuo metu fondas globoja 12 tokių šeimų, kuriose yra apie 30 vaikų. Paslaugos teikiamos kasdien, šeimos lankomos namuose 2-3 kartus per savaitę.
  3. Kitos tęstinės veiklos. Fondas, bendradarbiaudamas su tarptautine kalėjimų kapelionų organizacija iš Amerikos „Jail & Prison ministry „Good news““ vykdo socialinės – psichologinės pagalbos nuteistiesiems, integracijos į visuomenę ir smurto prevencijos projektus, taip pat organizuoja terapines iš švietėjiškas programas Kauno nepilnamečių pataisos namuose, Kauno tardymo izoliatoriuje, Panevėžio moterų kalėjime bei kitose Lietuvos įkalinimo įstaigose. Už šią veiklą fondo vadovas Jonas Baltrušaitis 2019 metais apdovanotas Teisingumo ministro medaliu.